Familie Kleinman blog

lekker zuinig omgaan met energie

‘Energie wordt duurder’

AMSTERDAM – Een gemiddeld huishouden betaalt vanaf 2013 meer voor gas en elektriciteit. Dat blijkt volgens BNDeStem.nl uit de plannen van het beoogde kabinet Rutte-Verhagen.

De energienota zou met minimaal 50 euro omhoog gaan op jaarbasis. Dit bedrag kan oplopen tot 200 euro per jaar na 2015. De stijging is volgens de krant een gevolg van de aanpassing van de subsidieregeling voor duurzame energie.

Tot en met 2012 is er nog 90 miljoen euro per jaar aan subsidiegeld voor duurzame energie beschikbaar, vandaar dat de nieuwe regeling pas vanaf 2013 geldt.

De lasten worden gelijk verdeeld over burgers en bedrijven en evenredig verdeeld over gas en elektriciteitsverbruik. Een gemiddeld huishouden is nu jaarlijks 1668 euro per jaar kwijt aan energie.

De nieuwe maatregel is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van het CDA. Oorspronkelijk dacht de partij zelf aan een stijging van de energienota met gemiddeld 80 euro per jaar.

bron: http://www.nu.nl/economie/2348913/energie-wordt-duurder.html

Commentaar

De belangrijkste vraag is, wordt dit een opslag van de variabele kosten? Dus de kosten van gas/stroom of wordt het een vast bedrag per huishouden? Ik hoop het eerste maar ik vrees toch het laatste.

Het zou het eerste moeten zijn, mensen worden dan beloond voor hun duurzame gedrag en mensen die niets willen doen betalen meer “ter compensatie”. Dit stimuleert mensen in elk geval om zuiniger aan te doen omdat de financiele prikkel groter is.

We wachten het af.

One Comment

  1. Een andere vraag die gesteld kan worden, is deze prijsverhoging inclusief de verhoging van de energiebelasting zoals het nieuwe kabinet voorstaat voor de aankomende jaren, en de stijging van de variabele energieprijzen,
    Ik ben van mening dat de uiteindelijke prijs vele malen hoger is dan nu wordt voorgespiegeld.