Familie Kleinman blog

lekker zuinig omgaan met energie

Dit jaar een neggie?

Het gaat dit jaar spannend worden. We worden zo goed als zeker een “neggie”. De vraag is alleen hoeveel op welke teller? Dit namelijk van belang voor de eventuele afhandeling bij onze energieleverancier en of we eventueel het overschot spreekwoordelijk gaan affakkelen. In dit artikel ga ik dieper in op deze vraag en ga ik proberen deze te beantwoorden.

Uitgangspunten

Ik ga in dit artikel uit van de volgende uitgangspunten:

 • Opbrengst van de zonnepanelen 2550kWh;
 • Verbruik totaal 2300kWh.

Ik ga er dus vanuit dat we 250kWh negatief gaan eindigen dit jaar. De opwek is gebaseerd op onze cijfers van jSunnyreports en het feit dat we nog 220Wp gaan bijplaatsen op korte termijn. Ons verbruik heb ik geschat op 2300kWh. Dit heb ik gedaan op basis van ons netto verbruik tot nu toe en de verwachting dat we nog iets gaan besparen doordat we nu met Plugwise een aantal apparaten aktief ‘s nachts uitschakelen.

Verdeling dag/nacht

Het eerste probleem waar ik tegenaan loop is dat ik niet exact weet hoeveel stroom wij exact opwekken op de dag- en nachtteller. Hiervoor heb ik een aanname gemaakt dat 2/7e van de opwek voor rekening komt van de nachtteller en 5/7e op de dagteller. Dat resulteert tot de volgende opwek:

Nacht 729kWh
Dag 1821kWh

 

Voor het verbruik op beide tellers ga ik uit van 38% op de nachtteller en 62% op de dagteller. Deze verhouding heb ik gebaseerd op onze historische cijfers en op basis van een stuk ervaring wat ik met ons verbruik heb.

Dit levert de volgende cijfers:

Nacht 874kWh
Dag 1426kWh

 

Resultaat

Het resultaat is als volgt:

Dit levert de volgende cijfers:

Nacht 874kWh – 729kWh 145kWh Positief € 30,11 betalen
Dag 1426kWh – 1821kWh -395kWh Negatief € 91,30 terug

We moeten dus 145kWh afrekenen op de nachtteller en de dagteller gaat 395kWh terug de tijd in. En wanneer Greenchoice alles met elkaar zou verrekenen zouden we 61,19 terug moeten krijgen. MAAR..

Kale leveringsprijs

Bij een netto overschot betaald Greenchoice alleen het kale leveringstarief + BTW. Dit is geen 0,2390 euro/kWh maar slechts 0,125 euro/kWh. Hiermee is de teruggave nog maar 19,31 wanneer we beide tellers verrekenen en is de 395kWh dus E 49,42 waard. Wat is nu voordeliger voor ons? Ons zo laten uitkeren of het overschot, 395kWh, gebruiken om het huis te verwarmen?

Gas

1m3 gas staat gelijk aan ongeveer 8kWh elektrische energie. Omgerekend is het overschot dus ongeveer 50m3 gas. De gasprijs is voor ons op dit moment 0,5792 euro/m3. 50m3 gas is dus omgerekend E 28,62 waard.

Negatieve standen

Negatieve standen zijn voor de netbeheerder een groot probleem. Die kunnen hier niet mee overweg. Bij Greenchoice is het wel expliciet mogelijk om neggie te zijn, alleen bij het overstappen naar een andere leverancier kom je dan weer in de problemen omdat je altijd langs de netbeheerder moet.

Affakkelen?

We kunnen deze problemen voorkomen door die 395kWh +1kWh tijdens het dagtarief af te fakkelen in huis. Dit kan door bijvoorbeeld een elektrische kachel in de woonkamer te plaatsen of door een elektrisch element in de zonneboiler te plaatsen. De af te rekenen stand is dan weer positief waardoor we niet in de problemen komen bij de netbeheerder en eventueel de leverancier.

Wat nu?

De elektriciteit verrekenen bij Greenchoice of toch affakelen? Eigenlijk de keuze tussen mogelijk administratieve problemen bij de netbeheerder en de leverancier en iets meer financieel voordeel of geen problemen en het overschot gebruiken om het huis elektrisch te verwarmen.

 

4 Comments

 1. heb 2 opties voor je:

  – stap af van het dag/nacht tarief
  – fakkel af met een airco die kan verwarmen,
  zo haal je in het voor en najaar gemakelijk een COP van 3 of meer, en
  krijg je het hoogste rendement thermisch.

 2. Lijkt me duidelijk, gewoon verrekenen want dat is het beste voor het milieu al het overige zou namelijk het tegengestelde betekenen.

 3. Ben het niet helemaal eens met je terminologie. Affakkelen heeft nogal een negatieve connotatie. Het gaat erom dat je duurzaam opgewekte energie inzet om je huis of je boiler te verwarmen. Dat is een zinvolle inzet van energie. Een keuze die je maakt, waardoor je minder onduurzaam gas hoeft in te zetten. Zo is het mijn keuze om een Quooker in te zetten voor een besparing op gasverbruik.
  Affakkelen is op een winterdag de ramen open zetten en de kachel voluit.

 4. Een administratief probleem bij de netbeheerder zou jou geen problemen hoeven te bezorgen. Stuur een brief/e-mail waarin je aangeeft het probleem voor de Geschillencommissie E&W te zullen leggen. Moet je eens kijken hoe snel ze het ineens wel correct kunnen verwerken.

  Ik heb de afgelopen 10 jaar al 2 zaken aan de commissie voorgelegd en ben beide keren in het gelijk gesteld. En als je eenmaal als ‘lastige klant’ te boek staat gaat er ineens veel minder mis.

  Niet affakkelen. Succes!