Buitentemperatuur / COP

En een hele interessante grafiek van het afgelopen jaar. Ik heb de COP en buitentemperatuur in een grafiek uitgezet over een periode van 14 dagen. Anders gezegd de gemiddelde COP en buitentemperatuur over een periode van 14 dagen.

Daar komt de volgende grafiek uit:

Blauw is de gemiddelde COP, rood de gemiddelde buitentemperatuur. De COP volgt redelijk vloeiend de buitentemperatuur. Begin februari 2017 heb ik de boilerklep gesloten. Dit is lastig terug te vinden in de grafiek. Ik meen iets te zien in de periode er voor en er na waarbij de periode er net na de COP iets hoger ligt. 

De grootste trendbreuk is te zien rond 22-10-2017.  Vanaf dat moment stijgt de COP terwijl de gemiddelde buitentemperatuur daalt. Een deel is te verklaren door een aantal dagen waarbij ik geen data heb in mijn systeem. Een andere duidelijke indicatie is dat enkele weken er voor de thermostaat op een continu temperatuur is gezet van 19.0 en later 19.5 graden. Op 4/11 is nog een keer een duidelijke steile stijging te zien in de COP.  Waarom die daarna weer ietsje daalt is mij dan weer een raadsel.

De laatste verandering zit rond 18-11, vanaf dat moment gaat de COP nog verder omhoog. Op 16-11 heb ik de pompsnelheid verhoogd naar stand 6. Dit zorgt er blijkbaar voor dat de COP nog veel verder stijgt.