COP cijfers en sensoren

Sinds de verhoging van de flow is de COP van de ELGA enorm hoog maar is ook de output van de ELGA onwaarschijnlijk hoog. Voor het berekenen van de COP gebruik ik de VFS sensor en de retourtemperatuur die ik met met een DS18B20 sensor.

Vanochtend draaide de ELGA ik heb snel gekeken naar de temperaturen die op de domotica pagina stonden. Daarna ben ik gaan kijken bij de vloerverwarming waar nog steeds twee simpele thermometers liggen. De retourtempatuur liep  gelijk met de temperatuur die de sensor die ik uitlees, de aanvoertemperatuur klopte echter niet. Ik las 26.5 af op de simpele thermometer terwijl de sensor 0.6 graden te hoog aan gaf op dat moment. Toen gingen er alarmbellen rinkelen!

Na het erbij pakken van de VFS documentatie zag ik dat de temperatuursensor tussen de 20 en 85% maximaal 1 graad afwijkt. Die 0.6 graden die ik meet zit daar dus tussen maar betekent voor de COP wel aardig wat, zeker wanneer de flow hoger wordt.

Ik heb intussen de software aangepast die de COP en de output van de ELGA berekend en de hele dataset die ik heb daarop aangepast. Daar komt onderstaande tabel uit:

  kWh Idle Totaal Warmte COP DCOP
11 338,25 4,43 342,68 1122,55 3,32 3,28
12 391,7 4,29 395,99 1344,15 3,43 3,39
1 494,17 2,65 496,82 1527,17 3,09 3,07
2 335,17 3,98 339,15 1151,41 3,44 3,39
3 196,51 7,77 204,28 744,74 3,79 3,65
4 155,69 8,3 163,99 579,26 3,72 3,53
5 41,67 7,94 49,61 165,67 3,98 3,34
6            
7            
8            
9 14,74 6,63 21,37 57,48 3,90 2,69
10 30,12 7,76 37,88 155,66 5,17 4,11
11 118,95 5,41 124,36 575,81 4,84 4,63

 

DIt is per maand de hoeveelheid elektriciteit die de ELGA verbruikt terwijl die draait, de hoeveelheid elektriciteit dat hij niets staat te doen ( idle ), het totaal. Daarna de opgewekte warmte in kWh en daarachter de momentane COP ( Warmte/kWh ) en de DCOP ( Warmte / (kWh+Idle ). In de tabel is af te lezen dat de COP dramatisch is gezakt ten opzichte van de andere sensor.

Wat nu ook is te zien is dat er vanaf september 2017 een enorme verbetering in de COP is te zien. Dit is dus puur te verklaren doordat de ELGA de boiler niet meer verwarmd, de vloer volledig open staat en dat de pomp harder draait.