Cijfers oktober 2020

Elektriciteit

Ons verbruik, netto, is uit gekomen op 351kWh in de maand oktober. Vorig jaar was dit nog 293kWh en het jaar daarvoor 167kWh. Ons verbruik is dus aanzienlijk toegenomen. Deze trend is ook te zien als ik de opwek van de zonnepanelen erbij op tel. Dan komt ons verbruik uit op 452kWh tegen 413kWh vorig jaar.

De oorzaak van het hogere verbruik is simpel, COVID-19 waardoor wij veel meer thuis zijn en ik thuis moet werken.

Zonnepanelen

Het was een hele slechte maand voor de zonnepanelen. De verwachting was 133kWh, dat werd slechts 103,3kWh. Vooral het laatste deel van oktober was bedroevend wat betreft de opwek.

Per omvormer kwamen wij uit op:

Inverter Yield
Solarmax2000S 46.78
Steca300x3 27.96
Steca500_2 11.11
Steca500_1 12.11
Gridfit250LV 3.14
OK4E 2.24

Apparaten

Alle gemonitorde apparaten op een rij:

Apparaat verbruik
Warmtepomp 76,0
Computer kevin 68,3
Vaatwasser 30,6
Vrieskist 26,2
Wasmachine 24,7
Audiomeubel 20,0
Netwerk Koof 19,5
Servers 14,3
Vriezertje 11,3
Wasdroger 10,9
Thuiswerk Plek 10,6
Vv Pomp 6,6
Cvketel 4,7
Kattencam 3,4
Netwerk Zolder 3,0
Zonneboiler 2,9
Glasmodem 1,8
Losse Plug 2 1,6
Wekker Kevin 1,2
Printer 1,0
Wekker Martin 0,7
Oven 0,0
  339,0

 

De warmtepomp staat bovenaan gevolgd door de gamepc van Kevin, die computer is een spreekwoordelijke grootverbruiker. Het thuiswerken valt bij nader inzien heel erg mee met slechts 10,6kWh. Dat is het voordeel van een laptop met een zuinig scherm.

Warmtepomp

Dan denk ik de cijfers waar de meeste lezers op hebben gewacht. Wat heeft onze nieuwe ELGA ACE gedaan ten opzichte van de oude ELGA met Carrier buitenunit?

Uit de tabel hier boven is al een tipje van de sluier naar voren gekomen. De nieuwe ELGA heeft in oktober 76kWh verbruikt. Oktober 2020 telde 211 graaddagen tegenover 209 het jaar er voor. Vorig jaar verbruikten wij nog 122kWh.Als ik ga corrigeren voor graaddagen dan ligt ons verbruik maar liefst 38% lager dan het jaar er voor.

Stroomverbruik 2019 Gd Gem. Temp. 2020 Gd Gem. Temp. V% O%
januari 414 1947 451 3.4 323 1537 367 6.2 96% 97%
februari 289 1416 338 5.9 265 1326 324 6.8 96% 98%
maart 253 1249 318 7.7 243 1138 356 6.5 86% 81%
april 156 658 234 10.2 78 346 223 10.6 52% 55%
mei 98 345 192 11.8 42 167 161 12.9 51% 58%
juni 7 0 35 17.9 6 0 48 17.4 63%  
juli 7 0 32 18.8 7 0 42 16.7 76%  
augustus 7 0 19 18.4 13 0 22 20.2 160%  
september 6 0 100 14.7 12 1 93 15.1 215%  
oktober 122 542 209 11.3 76 311 211 11.2 62% 57%
november 236 1176 353 6.2 16 85 0 0.0    
december 311 1432 386 5.6 0 0 0 0.0    
Totalen 1905 8766 2665 11.0 1064 4828 1847 10.3  

 

Dit zijn de cijfers van 2019 en 2020 met elkaar vergeleken. V% is, gecorrigeerd voor graaddagen, het verbruik in de ELGA. O% is hetzelfde maar dan vergeleken met de opwek die nodig was ons huis te verwarmen. Vanaf maart is er een trend te zien dat ons verbruik in de warmtepomp steeds lager wordt, maar ook de hoeveelheid warmte die nodig is om het huis warm te houden.

Slag om de arm

De opwek kwam volgens mijn cijfers uit op 311kWh, De COP zou dan 311/76 = 4,1 zijn. Doordat mijn temperatuursensoren niet meer vlakbij de warmtewisselaar zitten maar er ruim een meter van af merk ik een enorme vertraging in de data. Daarbij heeft mijn domotica ook moeite met het gependel van de ELGA bij laaglast. Hij detecteert defrosts bij deze hoge temperaturen.

Dus een slag om de arm bij deze cijfers totdat de Kamstrup Multical hangt en we een geijkte data hebben van de ELGA.

Gas

Ons gasverbruik is uit gekomen op 14,9m3. Vorig jaar was dit nog 12,2m3. De iets hogere cijfers zijn waarschijnlijk te verklaren doordat wij meer thuis zijn vanwege COVID-19 en er bij het sporten niet gedoucht mag worden.

Zonneboiler

De zonneboiler wekte de afgelopen maand, volgens de controller, 122kWh aan warmte op. Dat is omgerekend ongeveer 13 a 14m3 gas. Niet slecht voor een oktobermaand.

Deze grafiek geeft de maximumtemperatuur per dag aan halverwege het boilervat van 300 liter. Ik heb de trendlijn ook toegevoegd aan de grafiek. Deze grafiek is trouwens iets vertekend omdat we tegen het einde van oktober de CV installatie iets hebben aangepast. De ELGA ACE mag nu constant door het boilervat heen pompen.

Water

Ons waterverbruik is blijven steken op 12m3. Dit is veel maar gelukkig weer een behoorlijke plas minder dan de maand ervoor toen wij op 13,4m3 uit kwamen. Hopelijk is het effect van de doorstroombegrenzer van de douche te zien in november.