Warm water

Hier komen alle details over hoe de zonneboiler, douche WTW, CV ketel en de warmtepomp op elkaar inhaken en samen zorgen zodat wij warm en comfortabel kunnen douchen.

warm-water Op deze manier zorgen wij voor ons warme water.

WTW

De doucheWTW kan, wanneer er uiteraard wordt gedoucht, het koude water met 7 tot 10 graden opwarmen. Dit warmere water komt in het boilervat terecht en wordt gebruikt om bij het mengventiel het hete water terug te mengen tot maximaal 60 graden. Op deze manier wordt er letterlijk warmte gerecycled.

Het lauwe water gaat naar drie plekken:

  1. Koud water kant van de douche-kraan
  2. Zonneboiler
  3. Koud water inlaat van het mengventiel.

Boilervat

Deze kan zowel door de ELGA, CV als door de zon worden verwarmd. In de zomer kan het boilervat tot 95 graden op lopen.

Mengventiel

Om het systeem veilig te houden zit er aan het einde ( na de ketel ) een thermostatisch mengventiel, deze zorgt er voor dat er maximaal 60 graden heet water uit de warme kraan kan komen.