Zonneboiler is jarig

En de zonneboiler is ook alweer jarig. De zonneboiler is intussen 9 jaar oud. In die 9 jaar is er heel wat gebeurd met de zonneboiler. Eerst alleen een standaard installatie met een SR686C controller. In 2012 is de installatie aangepast en is de tweede warmtewisselaar in gebruik genomen waarmee wij ook het huis konden verwarmen.

Ook is in 2012 de controller vervangen voor een SR1168C met logging op SD kaart en de mogelijkheid de controller te loggen via RS485. De laatste aanpassing is in 2015 geweest. Bij de CV ketel is de aansluiting naar de zonneboiler aangepast zodat ook de ELGA warmte kan halen uit het boilervat. Verder heb ik ik weet niet hoe vaak aan de instellingen lopen te pielen om te kijken of ik meer uit de zonneboiler kon halen.

De wijziging waar wij het meest aan hebben gehad is de vervanging van de SR686C controller voor de 1168C, de grotere zus. De grotere zus is namelijk in staat om de pomp van de collector modulerend aan te sturen. Dit zorgt er voor dat wanneer de pomp eenmaal draait hij veel langer blijft draaien omdat de pomp terug kan moduleren naar 30% vermogen.

Kosten

De originele installatie kostte 3985,- euro waar wij 628,- euro subsidie van hebben terug gekregen. De aanpassing in 2012 kostte 500,- euro schoon aan de haak. De laatste aanpassing in 2015 kostte uit mijn hoofd 200,- euro. Daarmee komen de totale kosten van de zonneboiler op 4057,- euro schoon aan de haak.

Verder heb ik een aantal maal de boileranode nagekeken, het systeem diverse malen ontlucht en de isolatie gecontroleerd en her en der verbeterd. En verder van een jaarlijkse controle van de vacuumbuizen op het dak zijn er geen verdere kosten geweest of onderhoud geweest aan de zonneboiler.

Opbrengsten

Dan nu de grote vraag. Wat heeft de zonneboiler in 9 jaar aan energie opgewekt?

In de periode 2008 t/m oktober 2012 hield ik met de hand bij wat de opbrengst van de boiler was door middel van het noteren van de temperaturen van de zonneboiler en uitgaande van ons gemiddelde warm water verbruik per dag. Vanaf 2012 lees ik periodiek de CSV bestanden in die de controller zelf logt op een SD kaart en vrij snel daarna kon ik ook de zonneboiler volautomatisch loggen met mijn eigen domotica installatie.

Uit al die cijfers komt de volgende tabel:

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
januari 0 41 18 50 51 46 67 53 46 58  
februari 0 50 34 64 83 92 116 123 98 82  
maart 0 141 118 144 126 216 245 178 199 202  
april 0 177 172 176 144 302 265 267 273 275  
mei 0 182 168 181 167 294 275 297 326 292  
juni 0 182 178 174 186 229 307 202 266 290  
juli 0 189 189 177 183 348 315 464 299 271  
augustus 0 189 185 180 189 286 253 259 290 264  
september 0 166 157 149 172 223 204 220 216 214  
oktober 0 108 114 128 128 171 158 153 156 151  
november 10 47 57 81 71 64 125 65 61 57  
december 41 24 41 52 33 61 42 46 31 0  
Totaal kWh 51 1496 1431 1556 1533 2332 2372 2327 2261 2156 17515
Totaal MJ 184 5386 5152 5602 5519 8395 8539 8377 8140 7762 63056
Totaal m3 5,8 170,2 162,8 177 174,4 265,3 269,8 264,7 257,2 245,2 1992,4

 

Per maand de opbrengst in kWh opgewekte warmte. Aangezien 1kWh gelijk staat aan 3.6MJ is het makkelijk om deze om te rekenen naar MJ. Als laatste de totalen in m3 waarbij ik uit ga van de energetische ondergrens van aardgas waarin er 31.65MJ energie zit in 1m3 gas.

Zoals al vaker aangegeven is de nieuwe controller in 2012 goed terug te vinden in de cijfers. De modulerende controller zorgt ervoor dat de collectorpomp veel langer aan een stuk blijft draaien wat een veel hogere opbrengst tot gevolg heeft. Van gemiddeld 5200MJ tot 2012 gaan we naar 8400MJ in 2013.

In zijn totaliteit hebben we in 9 jaar tijd bijna 2000m3 gas bespaard met de zonneboiler. Dat is omgerekend 3,7 ton minder aan CO2 uitstoot.

Baten

Toen wij de zonneboiler in 2008 aanschaften kostte een m3 gas bijna 70 cent. Mijn verwachting was destijds dat de gasprijs alleen maar zou gaan stijgen. Het tegendeel is echter waar geweest en de gasprijs is in de jaren er na aardig gezakt. Op dit moment kost een kuub gas bij Greenchoice net iets meer dan 61 cent.

Ik ga even uit van een gemiddelde prijs van 65 cent per m3 over de hele periode van 9 jaar. Dan komt de besparing op: 1992,4 * 0,65 = 1295,06. Oei dat is even slikken. 1295,06 / 4057 * 100% =  31,9% terugverdiend van de zonneboiler.

En wat nu als ik meteen was begonnen met de SR1168C controller? Dan was de opbrengst per jaar ongeveer 8.4GJ geweest wat over 9 jaar ongeveer 2390m3 gas betreft. Dat komt dan weer overeen met 2390 * 0,65 = 1554,- euro. Maakt het wat draaglijker maar is nog steeds spreekwoordelijk niet heel best.

Vervangen?

Toen wij de zonneboiler kochten in 2008 waren zonnepanelen griebels duur. De prijs per Wp lag toen ruim boven de 5 euro. Op dat moment zonnepanelen neer leggen was nog duurder geweest dan het neerleggen van de zonneboiler. Dus die vergelijking ging op dat moment niet op.

Maar wat als ik nu de keuze zou hebben?

De collector is 8m2 groot, als ik daar nu JA Solar panelen op neer zou leggen ter grootte van 8m2 zou ik volgens de prijzen van solarnrg.nl 5 panelen kunnen neer leggen voor omgerekend 1350Wp. Ik zou persoonlijk kiezen voor een SMA omvormer waarmee de prijs zou uit komen op 2025,- inclusief BTW. De BTW is terug te vorderen waardoor het systeem uiteindelijk 1675,84 kost.

1350Wp zou bij ons per jaar naar schatting 850kWh opwekken. 850kWh maal de periode van 9 jaar komt neer op 7650kWh aan opgewekte energie. Met een prijs van 19 cent per kWh zou de set in 9 jaar 1453 euro hebben opgewekt.

En dan valt er wat op. Energetisch gezien wekt de zonneboiler veel meer op, namelijk 17515kWh tegenover 7650kWh. De zonneboiler wekt dus 2,3x zoveel energie op voor het zelfde oppervlak wat deze in neemt. Echter bespaard de zonneboiler 1295 euro terwijl met zonnepanelen de besparing 1453 euro zou zijn. En dan heb ik het nog niet over de terugverdientijd. Na 9 jaar hebben de zonnepanelen zich bijna terug verdient terwijl de zonneboiler op 1/3e van de rit zit.

De prijzen van zonneboilers zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks gezakt. Als ik even snel reken kost mijn huidige systeem zonder installatie op dit moment rond de 3000 euro.

 

 

 

 

 

 

8 Reacties

 1. jan

  Hier hebben we wat aan. Eerlijke beschouwingen en terugblikken. Ik ben overigens nog kritischer omdat je in de zomer met opbrengsten rekent die niet reëel zijn. Als je voordat je de zonneboiler had in de zomermaanden maximaal zo’n 20 m3 gas gebruikte voor koken, warm water en douchen en nu aangeeft dat je in de zomermaanden zo’n 35 tot 50 m3 gas bespaart dan zegt mijn gezonde verstand: dat kan niet kloppen.

 2. Martin Kleinman (Auteur bericht)

  Tja, de cijfers komen rechtstreeks uit de controller. Daar heb ik de flowsnelheid in liter/minuut in moeten voeren. Bij ons is die 4.8L/m, deze is af te lezen van een kijkvenster bij de pomp zelf. Verder moest ik het medium in de leidingen ( Tyfocor L(S) ) opgeven voor de warmtecapaciteit en daarna rekent de controller zelf met de flow en de dT de opbrengst uit.

 3. Mattias

  Denk je dat er ook een psychologisch effect speelt? Nl. “We hebben gratis warmte, dus kan een extra bad of douchte geen kwaad”. T.o.v. als je nog gas had, dat elk extra verbruik ook betaald moet worden, waardoor je wat beter let op dat verbruik? Dat zou betekenen dat als je uitrekent hoeveel gas je hebt bespaart met de zonneboiler dit misschien iets te optimistisch is.

 4. Albert

  De cijfers over opbrengst lijken wel redelijk te kloppen al je het relateert aan het gasverbruik in de maanden dat je geen centrale verwarming aan hebt (mei t/m september) Ik zie tussen mijn oogharen door een gemiddelde gasbesparing van 110-140 m3 in deze 5 maanden nadat je de zonneboiler hebt geplaatst en een opbrengst van de zonneboiler van 1000-1400 kWh. Ik kan je cijfers niet in Excel laden dus dat kun je zelf nog een keer narekenen voor de verschillende jaren.
  Door de oliecrisis en o.a. gesubsidieerde windenergie uit Duitsland is de prijsstijging van energie achter gebleven. Maar de verwachtingen zijn dat dit door stijgende olieprijzen en verhoogde energiebelasting snel kan omslaan. De komende 9 jaar zul je dus sneller gaan terugverdienen. De zonneboiler heeft de slechtste terugverdientijd van zo’n beetje alle duurzame energieproducten maar het mooie is dat het een lange levensduur heeft, onderhoudsarm is en gratis zonne-energie in een opslaanbare vorm levert. Helaas schijnt in Nederland de zon onvoldoende om het hele jaar al je tapwater met een zonneboiler te verwarmen, laat staan je centrale verwarming.
  Ik verwacht zelf mijn HRsolar 200 liter 5m2 met verwarming tapwater en CV in 20 jaar terug te verdienen. Investering 4500,-; subsidie 1116,- is netto 3400,-. Besparing van 200 m3 gas. Bij een prijsstijging van 3% per jaar bespaar ik in 20 jaar 3225,- In het eerste jaar 120 euro en in het laatste jaar 210 euro per jaar.
  Stel dat je gasloos gaat en je tapwater elektrisch moet verwarmen dan zijn de besparingen door de zonneboiler veel groter omdat een kWh stoom ongeveer 2,9 keer duurder is dan een kWh gas. Als je op die manier nog en keer naar je zonneboiler kijkt ziet het er veel vrolijke uit.
  Stel dat je gasloos gaat. Je zonneboiler levert dan jaarlijks zo’n 2300 kWh aan warm tapwater. Op hetzelfde stukje dak verwacht je jaarlijks 850 kWh aan stroom te kunnen produceren met panelen. Je moet dan jaarlijks 1500 kWh stoom inkopen om tapwater te verwarmen. Dat is 300 euro per jaar. Je verdient in 5 jaar de extra investering van de zonneboiler ten opzichte van de panelen terug. Stel dat je gasloos gaat en een Loria aanschaft voor verwarming en tapwater. Bij een COP van 4 kost dezelfde hoeveelheid tapwater dan nog 2300/4 is ongeveer 600 kWh. Dan zijn de panelen ineens weer aantrekkelijker.

 5. Martin Kleinman (Auteur bericht)

  Ik moet alles nog een keer goed narekenen, ook wat gezegd werd over de Loria met een elektrisch element richting de 60 graden en het feit dat het maken van warm tapwater niet best is voor de COP.

 6. eric-pvt

  Salderen en de nederlandse gasprijs trekken elke vergelijk krom.
  Blijft staan `meer energie voor de zonneboiler dan pv`, nu nog een eerlijke prijs, en dat komt vanzelf.
  net zoals per kilometer, trein-auto-vliegen is ook idioot krom getrokken.
  Ik gebruik de zonneboiler met 4 vrouwen, dan ziet het er al heeeel anders uit.
  pv is dan ook echt geen onderwerp voor me, zo zie je maar weer wat een verschil.

 7. Floris

  Mijn ervaringen met de zonneboiler komen goed overeen met die van Martin. Je moet niet vergeten dat een zonneboiler strooom verbruikt (pomp, elektronica) die je moet meerekenen (bij mij ca 1 kWh per week). Ook is het zo dat tijdens mijn zomervakantie mijn zonnepanelen continu blijven (terugleveren) terwijl de warmwaterproductie automatisch stopt zodra het voorraadvat op temperatuur is.

 8. Martin Kleinman (Auteur bericht)

  Ik reken zelf die paar kWh in de pomp niet mee. Mijn zonneboiler verbruikt per jaar ook ongeveer 50kWh. Dat staat in heel schril contrast hoeveel warmte de zonneboiler binnen harkt.

  Eigenlijk is de zonneboiler ook een grote warmtepomp.

Geen reacties toegestaan.