ELGA ACE instellingen

Op deze pagina staan alle parameters die ik heb geprobeerd, mijn huidige instellingen en experimenten waarmee ik heb gewerkt. Dit geldt alleen voor de ELGA ACE 6kW en ze zijn ook toepasbaar op de 4kW variant. Deze parameters zijn niet geschikt/aanwezig voor oudere ELGA modellen.

Alles op deze pagina gaat over de combinatie Remeha ELGA ACE 6kW en de Remeha eTwist thermostaat, tenzij anders beschreven. Ik beschrijf de betekenis van de instellingen niet uitgebreid op deze pagina. Kijk voor een uitgebreide uitleg in de handleiding van de ELGA ACE.

Disclaimer: Dit zijn mijn instellingen. Deze doen het niet automatisch bij iedereen goed! Pas elke keer maar een paar parameters aan en documenteer deze goed zodat ze ook terug kunnen worden gezet!

Halverwege deze pagina vind u een stuk hoe u uw eigen ELGA ACE kan instellen.

Mijn instellingen

Bijgewerkt 10-03-2021

Dit zijn mijn huidige instellingen van parameters waar ik aan ben geweest. Hier zitten ook parameters bij die niet worden gebruikt op dit moment, bijvoorbeeld de stooklijn.

Parameter Betekenis Default Waarde
CP000 Maximale aanvoertemperatuur 70 35
CP040 Nadraaitijd pompgroep 3 minuten 10 minuten
CP210 Groep,STLvoetpnt dag 15 26
CP220 Groep,STLvoetpnt nch 15 29
CP230 Groep, hoek stookln   0,2
CP750 Groep, max aanwarmtd 0 120
CP780 Regelstrategie groep Automatisch Ruimteregeling
HP000 Bival. temperatuur 15 -10
HP029 Type reserve Ketel is Backup Geen Backup
HP051 Min. buitentemp. WP -15 -15
HP058 Stille Modus Ja Nee
HP061 Hybride modus Kosten Geen Backup
HP069 SetpuntDebietCV 17 15
HP094 StartTdStilleWerking 22:00 21:00
HP095 EindTdStilleWerking 06:00 08:00
PP015 Nadraaitijd CV pomp 3 3
PP016 Maximum pomptoerental CV bedrijf 100% 72%

Experimenten

Ik heb diverse experimenten gedaan met mijn ELGA ACE om te kijken hoe ik hem zo optimaal kon laten werken. Sommige succesvol, veel experimenten dus ook niet.

Stooklijn

De ACE kent nogal wat stooklijninstellingen; Interessante parameters:

 • CP210, curve basispunt temperatuur
 • CP220, curve basistemperatuur in verlaagde modus
 • CP230, hoek stooklijn
 • CP000, maximale aanvoertemperatuur.

Wanneer de installatie is ingesteld op RAR, ruimteregeling, worden parameters CP210, 220 en 230 genegeerd. Alleen in geval van WAR en WAR met ruimtecompensatie worden de parameters wel gebruikt.

Pompgeluid

De ELGA ACE start altijd op 100% pompvermogen, en dat hoor ik duidelijk in mijn systeem. Ook de standaardinstelling van 17 liter per minuut gaf teveel flow en ruis in het systeem.

Ik heb eerst parameter HP069 verlaagd tot een punt dat ik de leidingen niet meer hoorde. Dit is in ons geval 15 liter / minuut. Ik heb daarna gekeken op welke pompfrequentie de pomp draaide. In het menu kon ik aflezen dat 15liter/minuut overeen kwam met ongeveer 65%. Daarop heb ik dus parameter PP016 iets hoger ingesteld op 72%. Mocht er wel een keer meer tegendruk zijn door een dichte radiator dat de pomp nog ruimte heeft om hiervoor te compenseren.

Buffervat

Mijn ELGA heeft de mogelijkheid om het buffervat van de zonneboiler te gebruiken. Ik kan hierbij vier mogelijkheden kiezen:

 1. De ELGA mag nooit door de boiler ( permanent afgesloten )
 2. De ELGA mag alleen door de boiler als de boiler warmer is dan het aanvoerwater ( huis verwarmen met water uit het boilervat )
 3. De ELGA mag alleen door de boiler als de boiler kouder is dan het aanvoerwater ( boilervat opwarmen met hulp van de warmtepomp )
 4. De ELGA mag altijd door het boilervat ( boilervat wordt gebruikt als buffervat )

Optie 2 is de standaard optie die ik lang heb gebruikt. Op dit moment gebruik ik optie 4. De ELGA verwarmd het vat maar koelt deze ook af als hij terug moduleert of een defrost uitvoert.

Tussen optie 2 en 4 kan ik tot op heden weinig tot geen verschil merken in verbruik.

Zelf instellen!

Mijn instellingen overnemen is 1, maar hoe kan u hem zelf goed instellen?

Stap 1, voorbereiding

Dit begint nog, ruim, voordat de ACE wordt geinstalleerd. Hierbij moeten de volgende vragen worden beantwoord van uw huidige systeem:

 • Wat is de aanvoertemperatuur van uw CV installatie, interessant voor de aanvoertemperatuur van de ELGA.
 • Heeft u een zoneregeling in huis?
 • Stookt u alleen op basis van de temperatuur gemeten op de thermostaat of gebruikt u een weersafhankelijke regeling?
 • Heeft u alleen vloerverwarming of een combinatie van vloerverwarming en radiatoren of alleen radiatoren?

En misschien nog het belangrijkste; Lees de gehele installatiehandleiding eens door. Deze handleiding is te vinden op de website van Remeha.

Stap 2, regeling

Standaard wordt de ELGA opgeleverd met een weersafhankelijke regeling en een stooklijn. De belangrijkste drie zijn:

 1. Weersafhankelijk (WAR)
 2. Weersafhankelijk met ruimtecompensatie ( WAR + ruimtecompensatie )
 3. Ruimteregeling

Wat is nu de juiste keuze? Om die vraag te beantwoorden eerst wat theorie.

WAR en WAR + compensatie

Beide gaan uit van een het simpele principe dat warmteverlies in de woning evenredig is met de buitentemperatuur. Dus om het huis op temperatuur te houden moet er continu warmte bij. Als het buiten 10 graden is dan is er minder warmte nodig om alles warm te houden dan wanneer het 0 graden is buiten. Klinkt logisch toch? Die extra hoeveelheid warmte wordt bepaald aan de hand van de stooklijn, en de helling van de stooklijn (Parameter: CP230). CP230 zegt letterlijk: Voor elke graad die het buiten kouder is moet de aanvoertemperatuur met CP230 omhoog. Als CP230 ingesteld staat op 1 dan is het dus niets anders dat voor elke graad kouder er 1 graad aanvoertemperatuur bij komt.

Dit heeft indirect ook een hele belangrijke consequentie: Bij WAR en WAR + compensatie draait de warmtepomp in principe altijd ( zodra het kouder is dan het voetpunt CP210 en CP220 ). En hier zit meteen ook een belangrijk nadeel in; WAR houdt geen rekening met of het buiten hard waait, of de zon vol op de gevel of op het glas staat. WAR + compensatie doet dit wel gedeeltelijk.

Wanneer zijn WAR of WAR + compensatie nu interessant en voor uw situatie van toepassing. Heeft u zoneregeling in huis met meerdere zones of heeft u meerdere ruimtes die u warm wilt houden en hebben die ruimtes thermostaatknoppen, dan is dit mogelijk de juiste instelling voor u.

Er circuleert dan namelijk altijd warm water door uw leidingen heen en de zones, of de thermostaatknop, bepalen of er wel of geen warmte nodig is in een ruimte.

Het wordt dan dus wel zoeken naar de juiste voetpunten en de juiste helling zodat het ongeveer de temperatuur blijft die u wilt. Complexiteit van het inregelen is dus groot en er zijn veel parameters cq knoppen waar u aan kunt draaien.

Ruimteregeling

Hoeft alleen de woonkamer altijd op de juiste temperatuur te zijn, stookt u boven niet of is de temperatuur verder in huis niet heel belangrijk, dan is een standaard ruimteregeling de juiste regeling voor u.

In ons geval hoeft het niet op temperatuur te zijn in de rest van het huis, met gewoon ruimteregeling en onze isolatie is het beneden 20.5 graden en boven dan een graad of 17 a 18, en onze badkamer is altijd 20+. Dus ik heb geen noodzaak voor WAR. Ruimteregeling werkt hier prima.

Complexiteit van het inregelen is een stuk lager en er zijn maar weinig parameters waar je aan kunt/hoeft draaien. Bijvoorbeeld alle parameters van WAR kan je wel instellen maar worden genegeerd door de ELGA.

Stap 3, pompsnelheid

Deze is hoofdzakelijk voor een stukje comfort in huis in de vorm van geluid. Standaard draait de pomp van de  ACE 4kW op 12liter/minuut en die van de 6kW variant op 17liter/minuut, parameter HP069 + parameter PP016. Standaard gaat bij elke start de pomp kort op 100% draaien (PP016) en moduleert daarna terug naar het ingestelde debiet ( HP069 ). Dat kan dus betekenen dat bij elke start de pomp in huis hoorbaar is. Zie ook: https://www.familie-kleinman.nl/energie/pp016-tip/

Belangrijk: Des te hoger de pompsnelheid des te hoger de COP/rendement van de warmtepomp.

Door eerst HP069 zo af te stellen dat de pomp niet hoorbaar meer is in huis kan daarna gekeken worden bij welk percentage modulatie dit is, en daarna kan PP016 ook worden ingesteld, stel deze wel een stukje hoger af zodat de ELGA nog wat ruimte heeft.

Stap 4, maximale aanvoertemperatuur

Dit is parameter CP000, hiermee kunt u aangeven wat de maximale temperatuur is, ongeacht welke regeling, die de ELGA mag opwekken/genereren. Wederom hier is: Des te lager de aanvoertemperatuur, des te hoger is het rendement van de warmtepomp. Standaard staat deze op 75 graden. U kunt hier ook kijken waar uw CV ketel op afgesteld staat, en dan de ELGA 5 graden lager in te stellen.

Hybride regeling

Dan een hele complexe; Hoe wilt u dat uw ELGA draait. Dit staat in de instellingen onder het kopje backup met de parameters:

 • HP000,
 • HP029,
 • HP030,
 • HP031,
 • HP047,
 • HP048,
 • HP049,
 • HP050

Belangrijkste is HP029, deze bepaald namelijk wat voor soort backup er is. Wilt u de ELGA solo laten draaien zoals ons hier dan staat deze dus op Geen backup. Verder is hoofdstuk 7.3.3. hier erg interessant en ook 7.4 bevat belangrijke informatie.

In ons geval maken deze instellingen niet uit omdat ik de ACE solo draai;

Voor iedereen die wel hybride wil draaien; Met name afbeelding 70 is erg interessant. Deze laat precies zien welke instelling waarvoor is en bij welke temperatuur de ketel alleen mag draaien etc.

Stap 5, Stille modus

In de stille modus gaat de buitenunit een stuk minder geluid maken. Met name ’s nachts kan dit erg prettig zijn voor u zelf en/of voor uw buren. Parameters zijn:

 • HP058,
 • HP094,
 • HP095

Simpelweg, wilt u wel/geen stille modus ( HP058 ) en wanneer moet die ingaan en wanneer weer stoppen. ( HP094 en HP095 ).

De stille modus heeft een nadeel; Het verwarmingsvermogen gaat met ongeveer 50% naar beneden als de stille modus actief is. In geval van draaien zonder backup kan dit een probleem zijn omdat er ’s nachts dan minder warmte wordt gegenereerd.

Tot slot

Heeft u zelf een ELGA en heeft u vragen dan mag u mij uiteraard altijd mailen.