ELGA ACE instellingen

Op deze pagina staan alle parameters die ik heb geprobeerd, mijn huidige instellingen en experimenten waarmee ik heb gewerkt. Dit geldt alleen voor de ELGA ACE 6kW en ze zijn ook toepasbaar op de 4kW variant. Deze parameters zijn niet geschikt/aanwezig voor oudere ELGA modellen.

Alles op deze pagina gaat over de combinatie Remeha ELGA ACE 6kW en de Remeha eTwist thermostaat, tenzij anders beschreven. Ik beschrijf de betekenis van de instellingen niet uitgebreid op deze pagina. Kijk voor een uitgebreide uitleg in de handleiding van de ELGA ACE.

Disclaimer: Dit zijn mijn instellingen. Deze doen het niet automatisch bij iedereen goed! Pas elke keer maar een paar parameters aan en documenteer deze goed zodat ze ook terug kunnen worden gezet!

Mijn instellingen

Bijgewerkt 10-03-2021

Dit zijn mijn huidige instellingen van parameters waar ik aan ben geweest. Hier zitten ook parameters bij die niet worden gebruikt op dit moment, bijvoorbeeld de stooklijn.

Parameter Betekenis Default Waarde
CP000 Maximale aanvoertemperatuur 70 35
CP040 Nadraaitijd pompgroep 3 minuten 10 minuten
CP210 Groep,STLvoetpnt dag 15 26
CP220 Groep,STLvoetpnt nch 15 29
CP230 Groep, hoek stookln   0,2
CP750 Groep, max aanwarmtd 0 120
CP780 Regelstrategie groep Automatisch Ruimteregeling
HP000 Bival. temperatuur 15 -10
HP029 Type reserve Ketel is Backup Geen Backup
HP051 Min. buitentemp. WP -15 -15
HP058 Stille Modus Ja Nee
HP061 Hybride modus Kosten Geen Backup
HP069 SetpuntDebietCV 17 15
HP094 StartTdStilleWerking 22:00 21:00
HP095 EindTdStilleWerking 06:00 08:00
PP015 Nadraaitijd CV pomp 3 3
PP016 Maximum pomptoerental CV bedrijf 100% 72%

Experimenten

Ik heb diverse experimenten gedaan met mijn ELGA ACE om te kijken hoe ik hem zo optimaal kon laten werken. Sommige succesvol, veel experimenten dus ook niet.

Stooklijn

De ACE kent nogal wat stooklijninstellingen; Interessante parameters:

  • CP210, curve basispunt temperatuur
  • CP220, curve basistemperatuur in verlaagde modus
  • CP230, hoek stooklijn
  • CP000, maximale aanvoertemperatuur.

Wanneer de installatie is ingesteld op RAR, ruimteregeling, worden parameters CP210, 220 en 230 genegeerd. Alleen in geval van WAR en WAR met ruimtecompensatie worden de parameters wel gebruikt.

Pompgeluid

De ELGA ACE start altijd op 100% pompvermogen, en dat hoor ik duidelijk in mijn systeem. Ook de standaardinstelling van 17 liter per minuut gaf teveel flow en ruis in het systeem.

Ik heb eerst parameter HP069 verlaagd tot een punt dat ik de leidingen niet meer hoorde. Dit is in ons geval 15 liter / minuut. Ik heb daarna gekeken op welke pompfrequentie de pomp draaide. In het menu kon ik aflezen dat 15liter/minuut overeen kwam met ongeveer 65%. Daarop heb ik dus parameter PP016 iets hoger ingesteld op 72%. Mocht er wel een keer meer tegendruk zijn door een dichte radiator dat de pomp nog ruimte heeft om hiervoor te compenseren.

Buffervat

Mijn ELGA heeft de mogelijkheid om het buffervat van de zonneboiler te gebruiken. Ik kan hierbij vier mogelijkheden kiezen:

  1. De ELGA mag nooit door de boiler ( permanent afgesloten )
  2. De ELGA mag alleen door de boiler als de boiler warmer is dan het aanvoerwater ( huis verwarmen met water uit het boilervat )
  3. De ELGA mag alleen door de boiler als de boiler kouder is dan het aanvoerwater ( boilervat opwarmen met hulp van de warmtepomp )
  4. De ELGA mag altijd door het boilervat ( boilervat wordt gebruikt als buffervat )

Optie 2 is de standaard optie die ik lang heb gebruikt. Op dit moment gebruik ik optie 4. De ELGA verwarmd het vat maar koelt deze ook af als hij terug moduleert of een defrost uitvoert.

Tussen optie 2 en 4 kan ik tot op heden weinig tot geen verschil merken in verbruik.

 

Heeft u zelf een ELGA en heeft u vragen dan mag u mij uiteraard altijd mailen.