Energierekening uitgelegd

Belofte maakt schuld. Een aantal jaar geleden heb ik beloofd om een drieluik te schrijven hoe de energierekening exact in elkaar steekt. Dat is destijds bij slechts 1 deel van de drie gebleven waarin ik de elektriciteitsrekening heb uitgelegd. Deel twee voer het gasdeel en deel drie over de voortschotbedragen BTW etc zijn er niet gekomen. Tot nu. Ik heb afgelopen week mijn jaarafrekening van Greenchoice gekregen en dat maakt dus meteen een mooie gelegenheid om de energierekening nu volledig uit te leggen.

Wees gewaarschuwd; Dit wordt een lang artikel!

Eerste punt is de periode van de rekening. In dit geval loopt de meting van 02-10-2019 tot en met 01-10-2020, dit is een periode van 365 dagen en in deze periode zitten twee jaren, 2019 en 2020. Waarom is dit van invloed op de rekening? Omdat per jaar er een ander energietarief kan gelden en de netbeheerder elk jaar sowieso de netbeheertarieven opnieuw vast stel. Daar komt ook bij dat de “vermindering energiebelasting” ook per jaar wordt vastgesteld door onze overheid.

Levering enkeltarief

Wij hebben enkeltarief maar wel een dubbele meter, voor beide geldt dus hetzelfde tarief. En hier komt een stukje complexiteit bij kijken. Wat kost een kWh nu echt en waar bestaat die uit?

 • kWh prijs, exclusief BTW: 0,07740
 • Energiebelasting exclusief BTW, 0,09793
 • Opslag duurzame energie exclusief BTW, 0,02520

Dat komt op 0,07740 + 0,09793 + 0,02520 = 0,20053 euro per kWh exclusief BTW. En daar komt dan nog eens de BTW bij waardoor een kWh totaal voor ons uit komt op 0,2426413 euro per kWh. Een kWh kost dus 0,07740 euro/kWh en de rest, 0,165241 euro/kWh is belasting.

De energiebelasting wordt ook per jaar vastgesteld:

Dit is per kWh en m3 exclusief BTW. Bij een Ferrarismeter wordt dit naar rato verdeeld over het aantal dagen. Met een slimme meter, verwacht ik, dat dit echt per periode en verbruik wordt vastgesteld.

En let er ook op: Alleen het kale kWh deel exclusief BTW is het deel wat je vast zet!

ODE

De Opslag Duurzame Energie, ODE, is hier nog interessant om te vermelden. Dit is een opslag bovenop de energieprijs. Dit geld wordt gebruikt voor het financieren van de SDE+ regelingen voor bijvoorbeeld warmtepompen. Deze wordt per jaar vastgesteld, zie het staatje hier boven.

Vaste leveringskosten

De vaste leveringskosten is het bedrag wat Greenchoice in rekening brengt voor het feit dat ik klant bij ze ben. Zie het als een soort abonnementskosten.

Netbeheerkosten

Dan dit kopje netbeheerkosten. Dit zijn de vaste kosten die door de netbeheerder in rekening worden gebracht. De bedragen hier zijn afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting. Deze bedragen worden per jaar vastgesteld door de netbeheerder en gaan elk jaar op 1 januari in. Omdat mijn energierekening over twee jaar is verdeeld hebben we de bedragen nodig per jaar. Deze bedragen staan vermeld op de website van de netbeheerder. In mijn geval is dit Liander.

De tarieven zijn weer onderverdeeld in verschillende kopjes. De netbeheerder maakt onderscheid in:

 1. Aansluitdienst, afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting
 2. Vastrecht transport, afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting
 3. Capaciteitsafhankelijk tarief, ook afhankelijk van de zwaarte
 4. Meetdienst.

Liander vat dit bovenaan in hun tarievenspecificatie ook netjes samen waarbij in 1x is te zien wat een aansluiting per jaar kost.

Wij hebben een 1x35A enkelfase aansluiting. Bij ons komen de kosten dan neer op:

Elektriciteit Jaar Dag
Dienst 2019 2020 2019 2020
1. Aansluitdienst  €    23,363  €    23,826  €    0,064  €     0,065
2. Vastrecht transport  €    21,770  €    21,780  €    0,060  €     0,060
2. Capaciteitsafhankelijk  € 171,890  € 174,660  €    0,471  €     0,477
3. Meetdienst  €    35,376  €    36,403  €    0,097  €     0,099
         
Opgeteld  € 252,403  € 256,682  €    0,692  €     0,701

 

Ik heb het bedrag ook omgerekend naar een bedrag per dag inclusief BTW. In 2019 is dit 0,692 euro per dag en in 2020 0,701 euro per dag.

in een staatje:

2-10-2019 31-12-2019 91  €    0,692  €    62,928
1-1-2020 1-10-2020 274  €    0,701  € 192,161
         € 255,088

 

Vermindering energiebelasting

Dit bedrag wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en dit bedrag wordt in mindering gebracht op de elektriciteitsrekening. Het kleine addertje onder het gras hier is dat je wel minimaal 1kWh moet verbruiken, anders heb je hier geen recht op. Althans dit is hoe ik de definitie interpreteer. Mocht dit niet zo zijn laat mij het weten.

Dit zijn de vastgestelde bedragen per jaar. Op basis van deze bedragen en dezelfde berekening per dag kan dus bepaald worden dat wij 472,34 in mindering krijgen.

Windvangers

Wij hebben twee windvangers gekregen bij Greenchoice. Hierdoor krijgen wij per windvanger een deel van de kale kWh prijs inclusief BTW terug cq in mindering op de rekening.

Tot slot

Tel je alles bij elkaar op, haal je de energiebelasting en de windvangers er af dan blijft er 435,39 euro exclusief BTW over, daar komt 91,43 euro BTW bij waardoor wij voor onze elektriciteit in totaliteit 526,82 euro moeten betalen.

Gas

Dan de gasrekening

Ook hier loopt het verbruik van 02-10-2019 tot en met 01-10-2020.

Verbruik

Ons verbruik kwam uit op 122m3. Er staat een * achter. Dit komt doordat er een zogenaamde gascorrectiefactor wordt toegepast. Dit komt doordat gas bij verschillende temperaturen een verschillend energie-inhoud heeft. Dit wordt door de netbeheerder gecompenseerd. Die compensatiefactor is dit keer 0,99592.

Net zoals bij elektriciteit bestaat de gasprijs uit een aantal componenten:

 • Kale gasprijs per m3 exclusief BTW, 0,25930
 • Energiebelasting per m3 exclusief BTW, 0,31705
 • ODE per m3 exclusief BTW, 0,06795

Exclusief BTW komt dit neer op: 0,25940 + 0,31705 + 0,06795 = 0,6443 euro per m3 exclusief BTW, daar komt dan nog 21% BTW bij waardoor wij 0,779603 euro per m3 aan gas moeten betalen.

Zie voor de energiebelasting en ODE het staatje die eerder is genoemd bij elektriciteit.

Vaste leveringskosten

De vaste leveringskosten is het bedrag wat Greenchoice in rekening brengt voor het feit dat ik klant bij ze ben. Zie het als een soort abonnementskosten.

Netbeheerkosten

Net zoals bij elektriciteit worden er ook netbeheerkosten betaald bij het gasdeel, dit betaal je via de leverancier aan de netbeheerder en de netbeheerder gebruikt dit voor net onderhoud en uitbouw van onze energienetten. De kosten voor gas zijn wederom afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting en de hoeveelheid gas die je verbruikt! Wij verbruiken al een aantal jaar minder dan 500m3 gas per jaar waardoor wij in een lager capaciteitstarief vallen.

Liander is onze netbeheerder en de kosten per jaar zijn:

Gas Jaar Dag
Dienst 2019 2020 2019 2020
1. Aansluitdienst  €    36,480  €    38,610  €    0,100  €     0,105
2. Transportdienst  €    21,773  €    21,789  €    0,060  €     0,060
2. Capaciteitsafhankelijk  €    53,528  €    56,664  €    0,147  €     0,155
3. Meetdienst  €    25,880  €    26,610  €    0,071  €     0,073
         
Opgeteld  € 137,662  € 143,664  €    0,377  €     0,393

 

Ook hiervoor geldt weer dat Liander netjes de bedragen ook opgeteld neer zet waardoor het bedrag per dag inclusief BTW is te bepalen.

Splits ik dit weer uit naar de periode wat ik eerder heb gedaan dan komt hier uit:

2-10-2019 31-12-2019 91  €    0,377  €    34,321
1-1-2020 1-10-2020 274  €    0,393  € 107,552
         € 141,873

 

Tot slot

Wij betalen dus voor die 122m3 gas 240,35 exclusief BTW en daar komt dus 50,48 BTW bij waardoor wij voor maar 122m3 gas maar liefst 290,83 euro moeten betalen.

Netto

 

Wij moeten dus betalen:

 • Elektriciteit: 526,82
 • Gas: 290,83

In totaliteit dus 817,65

Voorschotnota

Dan de voorschotnota. Greenchoice geeft dit netjes aan in een staatje wat wij per maand aan voorschot hebben betaald:

Wij hebben dus 771 euro aan voorschot betaald, onze afrekening is echter 817,65.

Dit geeft Greenchoice ook netjes aan. 817,65 – 771 = 46,65 die aan openstaande betaling open blijft.

Greenchoice verlaagd ons termijnbedrag naar 59,- euro. Dit komt waarschijnlijk omdat onze energietarieven nogal zijn gedaald, 59,- euro + het openstaande bedrag 45,65 en dan moeten wij dus voor ons voorschotbedrag in november 105,65 betalen en vanaf december betalen we weer 59,- euro per maand.

Vragen?

Heeft u vragen, heb ik ergens een fout gemaakt, of zijn er dingen nog niet duidelijk, laat het weten dan pas ik het artikel daar op aan!

2 Reacties

 1. Rick M

  Gas totaal is 290.83 euro p/j
  Vaste kosten elektra is (54.01+255.09=) 309.10 euro p/j
  Vermindering energiebelasting is (-)527.17 euro p/j
  Verschil: 290.83+309.10-527.17=72.76 euro p/j
  Dat is te compenseren met de welkomsbonus, door over te stappen.

  Elektra verbruik is 2940kWh.
  Toch maar een veranda bouwen zodat je meer zonnepanelen kwijt kan 😉

 2. Rick M

  “Het kleine addertje onder het gras hier is dat je wel minimaal 1kWh moet verbruiken, anders heb je hier geen recht op. Althans dit is hoe ik de definitie interpreteer. Mocht dit niet zo zijn laat mij het weten.”

  Wiebes heeft bij de Salderingsregeling aangegeven dat een verbruikte kWh niet hetzelfde is als een opgewekte kWh, maar voor nu rekenkundig tegen elkaar weggestreept mogen worden met een 0 rekening als gevolg.
  Mijns inziens heb je dus altijd een verbruik ’s nachts en in de winterdagen. Alleen off-grid heb je geen recht op Vermindering energiebelasting.

Geen reacties toegestaan.